Brugerrådsmøde referat 2024

Brugerrådsmøde 23. januar 2024

Brugerrådsmøde 27. februar 2024

Brugerrådsmøde 19. marts 2024

Brugerrådsmøde 30. april 2024

Brugerrådet afholder møde ca. 1 gang om måneden.

Referaterne er webtilgængelige kan læses ved at klikke på den ønskede linje eller rekvireres ved henvendelse til personalet.