Medarbejdere

Personalet er sundhedsfagligt uddannet og har stor erfaring med aktivitetsområdet. Vores opgaver er bl.a. at tilrettelægge aktiviteter, der tilgodeser borgere med behov for støtte, samt at støtte op om og samarbejde med de frivillige.

Personalet har tavshedspligt.

Du er altid velkommen til at henvende dig til personalet. 

Vi kan kontaktes i Seniorstedets åbningstid.