Det skal daghjemsbrugere betale for

Der er ingen betaling for opholdet i Daghjemmet, men forplejningen koster efter gældende takster.
Betaling for forplejning kommer på en faktura en gang om måneden. Det er en fordel at tilmelde fakturaen til PBS.

Daghjemsbrugere betaler også for materialeforbrug i forbindelse med kreative aktiviteter. 

Til dækning af diverse udflugter kan der desuden blive tale om et mindre beløb.

Egenbetaling til transport til og fra daghjemmet tur/retur koster 61 kr. pr. dag se mere under Transport