Pileflet

Hvis du har interesse i pileflet, så ret henvendelse til personalet på Seniorstedet.

Hvis vi kan samle på min. 3 deltagere har vi mulighed for at oprette et hold.