Virksomhedsbesøg for kvinder

Opstart september 2021 – nærmere program følger

Første torsdag i måneden besøger vi en virksomhed.

Med afgang fra P-pladsen ca. kl. 9.00 (det præcise tidspunktet vil fremgå af invitationen).

Der arrangeres samkørsel.

Der vil være egenbetaling for transport og evt. kaffe.

Besøgene er arrangeret af medlemmerne, og det er derfor forskellige tovholdere ved hvert besøg.

Se opslag om virksomheden og tilmeldingsliste ved hoveddøren i Seniorstedet.

Der er ingen virksomhedsbesøg i juli og august måned