Læs om dine muligheder

Har du lyst til at møde andre og deltage i aktiviteter og være en del af fællesskabet, så har du rig mulighed for det på Seniorstedets Aktivitetscenter.

Seniorstedet tilbyder aktiviteter og forskellige arrangementer der efterspørges af medlemmerne. Der er fagligt uddannet personale ansat, men mange af aktiviteterne foregår på frivillig basis. Vi har desuden et brugerråd, der er med til at planlægge aktiviteter og arrangementer. Du kan læse om alle aktiviteterne og arrangementerne her på hjemmesiden. 

Seniorstedet består også af et daghjem for visiterede borgere. Du kan læse mere om daghjemmets tilbud her.

Seniorstedet har en terrasse, som du er velkommen til at bruge, når du er i aktivitetscentret.
I løbet af året vil der være forskellige arrangementer og aktiviteter  på terrassen.