Transport

Der er mulighed for taxa til og fra daghjemmet. 
Chaufføren henter dig ved din bopæl og hjælper dig i taxaen – det samme gælder, når du skal hjem.

Egenbetaling efter gældende takst 1.1.2023 er 59 kr. ​Dette beløb trækkes på RKSK betalingskort, som er et kontantløst betalingssystem. Dette kort samt vejledning i oprettelse udleveres i forbindelse med opstart på daghjemmet.

Afbestilling af kørsel skal ske hurtigst muligt og senest samme dag kl. 8.10. Ved for sen afbestilling kommer daghjemmet til at betale for hele turen (tur/retur) og du kommer til at betale egenbetalingen på 59 kr.

Hvis du har mulighed for det, sørger du selv for transporten til og fra daghjemmet.

Det er også muligt selv at sørge for transporten til og fra daghjemmet, hvis dette ønskes.