Hvad koster det

Der er ingen betaling for opholdet i Daghjemmet, men forplejningen koster efter gældende takster.

Betaling for forplejning trækkes via PBS en gang om måneden.

Dertil kommer betaling for materialeforbrug i forbindelse med kreative aktiviteter. 
Til dækning af diverse ved udflugter kan der blive tale om et mindre beløb.
Egenbetaling til transport til og fra daghjemmet tur/retur 55 kr. se også under ”transport”