Hvad koster det

Der er ingen betaling for opholdet i Daghjemmet, men forplejningen koster efter gældende takster.

Betaling for forplejning trækkes på RKSK betalingskort.

Dertil kommer betaling for materialeforbrug i forbindelse med kreative aktiviteter. 
Til dækning af diverse ved udflugter kan der blive tale om et mindre beløb.

Egenbetaling efter gældende takst 1.1.2024 kr. 61,- Dette beløb trækkes på RKSK betalingskort, som er et kontantløst betalingssystem. Dette kort samt vejledning i oprettelse udleveres i forbindelse med opstart på daghjemmet. Se også under ”transport”