Fællessang

Kaffe og brød kl. 9.30 og sang kl. 10- 11.
Lisbeth spiller og Leif Kastner synger for. 

Sidste fredag i måneden. (oktober og november)