Hvem kan deltage?

Aktivitetscentret består af det åbne tilbud og Klubben.

Det åbne tilbud:

Aktiviteter for alle førtidspensionister, fleksjobbere samt 60 + årige i Ringkøbing-Skjern kommune. For at deltage skal man købe medlemskort. Kortet giver adgang til at deltage på alle kommunens centre. 

Klubben:

Klubben er et dagtilbud for pensionister, førtidspensionister og 60 + årige, der har brug for at deltage i aktiviteter, der foregår i et tæt socialt fællesskab og med støtte af personalet. Der kan være tale om aflastning af ægtefælle eller andre nære pårørende. Man skal visiteres til tilbuddet. Læs mere under fanen Klubben.