Pårørende

Vi lægger vægt på et tæt samarbejde med pårørende. 
Inden opstart i Klubben tilbyder vi en samtale, hvor gensidige forventninger til opholdet i Klubben kan blive afstemt.

Du er altid velkommen til at komme på besøg i Klubben og der er også mulighed for at ringe eller maile til os.
Vi vil gerne, at der foregår en løbende dialog om, hvordan det går, så vi sikrer os, at borgerens ønsker og behov tilgodeses bedst muligt.

Ved specielle arrangementer som f.eks. sommerhygge og julehygge indbydes pårørende til at deltage.
Ca. 4 gange om året skrives der et nyhedsbrev, hvor vi informerer fra Klubben. Der er mulighed for, at nyhedsbrevet også kan sendes pr. mail, hvis dette ønskes. Mailadresse kan oplyses til personalet. 

Gå til kommunens hjemmeside og emnesiden pårørende ved at klikke på denne linje.