Lokaler - udlån - leje

Aktivcentrets lokaler udlånes til nævnte grupper, efter følgende prioritering:

  • Foreninger og klubber, hvis formål retter sig mod pensionister eller borgere over 60 år eller hvis arrangementer henvender sig til pensionister og borgere over 60 år.
  • Frivillige, foreninger eller netværk inden for det sociale og sundhedsmæssige område.


Det er ikke muligt, at benytte lokalerne til private formål.

Hvis lokalerne ikke benyttes af aktivcentret eller er lånt ud til foreninger og klubber, kan lokalerne lånes til andre kommunale arrangementer. Dette sker efter aftale med personalet.

Pris for salen : 55 kr. pr. time

Pris for øvrige lokaler: 30 kr. pr. timer pr. lokale.