Daghjem

Parallelvej 116, 6960 Hvide Sande.

Daghjemmet er for pensionister, førtidspensionister og 60 + årige, som har midlertidig eller varig nedsat fysisk, psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, samt til aflastning af pårørende.