Hjælp til e-boks, borger.dk eller lignende

Er det svært at logge ind på e-boks eller andre steder med nem-id og læse sin post, besvare dokumenter der, eller betale en regning eller lign., kan vi måske hjælpe dig.

Vi tilbyder et lokale, der ligger væk fra de andre, så man trygt kan få hjælp til sine private betalinger og lignende.

Det er selvfølgelig på eget ansvar og vi beder dig derfor også om din underskrift på, at du tillader Anne Marie adgang til det, der er nødvendigt for at kunne hjælpe dig.

  • Hver anden onsdag kl.9.30 – 11.00 (Onsdage i lige uger)
  • Lokale: MiniKrea
  • Frivillig: Anne Marie Kristensen tlf. 21 74 64 00