Pårørende

Vi lægger vægt på et tæt samarbejde med pårørende. 
Inden opstart i daghjemmet tilbyder vi en samtale, hvor gensidige forventninger til opholdet i daghjemmet kan blive afstemt.

Du er altid velkommen til at komme på besøg i daghjemmet og der er også mulighed for at ringe eller maile til os.

Vi vil gerne, at der foregår en løbende dialog om, hvordan det går, så vi sikrer os, at borgerens ønsker og behov tilgodeses bedst muligt.

Der udsendes et nyhedsbrev, hvor vi informerer fra daghjemmet. Der er mulighed for, at nyhedsbrevet også kan sendes pr. mail, hvis dette ønskes. Mailadresse skal oplyses til personalet.

 Gå til Kommunens hjemmeside og emnesiden om at være pårørende