Hvad koster det

Der er ingen betaling for opholdet i daghjemmet.

Forplejningen afregnes efter gældende kommunale takster og kan betales via PBS. 

Der betales for materialer i forbindelse med diverse aktiviteter. Og for andre løbende udgifter i forbindelse med arrangementer.

Transport tur/retur pt  kr. 59,-.